Volpone

Ben Jonson – bewerking Dood Paard

Regie: Pierre van Oosten

21 tm 24 maart, 27 maart, 29 en 30 maart 2024

Ben Jonson, een tijdgenoot van Shakespeare, schreef deze meedogenloze satire over graaizucht en geilheid. Volpone (vos), een rijke Venetiaanse edelman, doet alsof hij stervende is na een lang ziekbed om zo Voltore (gier), Corbaccio (raaf) en Corvino (kraai) te misleiden. Ze komen om de beurt op bezoek met buitensporig grote cadeaus, in de hoop Volpone’s erfgenaam te worden. Mosca (vlieg), de bediende van Volpone, hitst hen op, terwijl hij hen één voor één voorhoudt dat zij in het testament van Volpone zullen worden opgenomen. Een manipulerend spel dat uiteindelijk slechts leidt tot ondergang en verlies.